Barnekor

Eldrun Aksnes
Mandag 13. januar starter barnekorene opp igjen etter juleferien. Det er knøttekor mandager kl. 16.45-17.20 for barn i alderen 2 til 5 år. Barna mellom 5 og 9 år øver i barnekoret kl. 17.20-18.00.
 
 

Her blir det sang, rim og regler, dans, lek og bevegelse til musikk. Spesielt for de minste er det behov for at en voksenperson er sammen med barnet. Det vil bli generasjonssang på Betanien 2-3 ganger i høst i stedet for den vanlige korøvelsen i kirken.

Barna som går siste året i barnehagen kan velge om de vil gå i knøttekoret eller i juniorklubben og barnekoret.

Musikalsk leder

Eva Marie S. Toppe er firebarnsmor, pedagog og jobber som musikkterapeut ved Betanien rehabilitering og sykehjem. Hun har lang erfaring i å jobbe med musikk sammen med barn og babyer, blant annet gjennom Pinocchio musikk og drama i Bergen sentrum. I 2016 mottok hun Linda Buettners praksispris for prosjektet Generasjonssang.

"Når sang og musikkaktiviteten tilpasses barnas utviklings- og mestringsnivå hjelper det oss å nå barna der de er, som er et viktig utgangspunkt for all læring og utvikling", sier Eva Marie S. Toppe (eva.toppe@betanien.no)

Kontingentinnbetaling
Kontingent kr 100,-
Sanglaget i Bergen Første Metodistkirke, kontonummer: 3625.51.96639.
Skriv barnekor og barnets navn i merknadsfeltet på innbetalingen.

 

 

Powered by Cornerstone