Åpen Tema-kafe

Thor Bernhard Tobiassen: "Barratt som metodist"
T. B. Barratt er kjent som Pinsebevegelsens far i Europa. Men han var også en betydelig skikkelse innen metodistbevegelsen på slutten av 1800-tallet. Dessuten tråkket han mye gjennom Bergens gater som ungdom.
 
 

Historien om pastor Barratt i Metodstkirken har fått lite fokus i Barrats egne erindringer. Hans samtidige kollegaer i kirken har heller ikke vektlagt hans innsats i sine historiefremstillinger. Sannheten var noe annerledes. Han var en lederskikkelse til tross for sine unge år. Og hele Betaniensystemet ville antakelig ikke sett dagens lys uten hans innsats.

Powered by Cornerstone