Søndagsskole

Søndagsskole for barna under deler av gudstjenesten.
På søndagsskolen er det formidling av en Bibelhistorie, en formingsaktivitet og lek for barn i alderen 2-10 år. Barn under 3 år må følges av en voksen.
 
 

Denne våren er det søndagsskole under gudstjenesten disse dagene:

26. januar

9. februar

23. februar

22. mars

10. mai

14. juni

Powered by Cornerstone