Lære å spille instrument?

Ønsket vårt er å få i gang musikere og band i menigheten som deltar med det de lærer inn i aktuelle samlinger. Undervisning gis til de som ønsker å lære eller utvikle seg på sitt instrument, piano, trommer, bass eller gitar.
 
 

Vi trenger musikere til våre samlinger, og tradisjonelt har kirken vært et viktig supplement til kulturskolen som læringsarena for musikere, både for glade amatører og profesjonelle. 

Ønsket vårt er å få igang musikere og band i menigheten som deltar med det de lærer inn i aktuelle samlinger. Undervisning gis til de som ønsker å lære eller utvikle seg på sitt instrument, piano, trommer, bass eller gitar. Tilbudet er pr. nå begrenset gitte datoer/tider, men om du finner dette interessant kan du ta kontakt med jon.lovland@metodistkirken.no for nærmere avtale/avklaring.

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone