Konfirmasjonsgudstjeneste på en LØRDAG!

Gudstjenesten denne helgen er LØRDAG 1. juni kl. 11.00 med 6 flotte konfirmanter i hovedrollen. Vi sees i kirken!
 
 

Gudstjenesten denne uken er LØRDAG 1. juni kl. 11 og det er 6 flotte ungdommer som er konfirmanter i Fyllingsdalen denne helgen: 

  • Maria Hauge Gjerland
  • Maren Krokeide Ottesen
  • Karen Gullveig Alver Vatnelid
  • Mille-Marie Willestofte
  • Simon Andre Lade
  • Alexander Thomassen

Vi ønsker alle hjertelig velkommen til en gudstjeneste, og spesielt velkommen til familie og venner av konfirmantene! 
VI gleder oss sammen til en gudstjeneste hvor konfirmantene aktivt deltar med musikk, ledelse og innslag, Metone synger, menighetsarbeider og konfirmantlærer Jon Løvland taler og pastor Yngvar leder gudstjenesten og førbønnen for konfirmantene. 
Vi ser frem til en flott dag i kirken!

(Parkering: Det kan være lurt å parkere ved VID i bunnen av bakken opp til kirken) 

Foto fra konfirmantenes London-tur i mars, utenfor Wesley Chapel, London.  (Jon Løvland)

Konfirmasjonsgudstjeneste på en LØRDAG!

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone