Velkommen til generasjonsgudstjeneste og takkedag søndag 16. juni kl. 11.00

Metone, knøtte- og barnekoret, solosang, instrumentalt, søndagsskole, dialogpreken v/Yngvar Ruud og Jon Løvland og en ekstra god kirkekaffe. Vi sees i kirken!
 
 

Det er aldri noe kjekt med å si farvel, men det er en del av livet. Denne gangen er det pastor Yngvar Ruud og vår menighetsarbeider og rågiver Jon Løvland som takkes av etter 2 år i Fyllingsdalen. Ynvar fortsetter å bo her og vil fra høsten også ha sinnsrogudstjenester. 

Det blir en flott gudstjeneste med mange som deltar: 
Metone, knøtte- og barnekoret, solosang, instrumentalt, søndagsskole, dialogpreken v/Yngvar Ruud og Jon Løvland og ekstra god kirkekaffe.

Vi vil også benytte anledningen til å si takk til ALLE de som tjener med forskjellige oppgaver og verv i kirken. Det er avgjørende for menighetens liv og utvikling. 
TAKK!!

Vi sees på søndag!

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone