Gudstjeneste med fokus på omsorg

18. august kl. 11.00
 
 

Omsorg er et viktig begrep i et menneskeliv og i våre relasjoner. Det å utøve omsorg er noe av det beste og mest meningsfulle vi kan drive med og prioritere i vår hverdag.

Og vi har alle evnen til å vise omtanke og omsorg for hverandre og andre, slik vi også er skapt med behovet for omsorg.

Jeg har vært prest i mange år og forrettet i firesifret antall bisettelser og begravelser.

Da er det mest vanlig (og fint) med hilsninger på sløyfer tilhørende kranser og buketter som «Hvil i fred», «Takk for alt», «På gjensyn» osv.

Men i ett tilfelle hadde den som signerte formulert ordene slik: «Til han som hadde omsorg for min sjel.» Det er noe av det vakreste jeg har sett av hilsninger i seremonier.

På søndag er temaet for gudstjenesten kl. 11 OMSORG, -  både Guds og vår omsorg - og gir retning for forkynnelsen både i salmer, skriftlesning og preken. Dessuten inviterer vi til nattverd.

Det er Rolf Hugo Hanssen som er vikarprest denne dagen.  Musikalsk ansvarlig er Hans Zweidorff.

Alle er så hjertelig velkommen som de kan få blitt!

 

 

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone