Ny satsing for søndagsskolen

Fra 25. august vil det bli søndagsskole på alle gudstjenestene som begynner kl. 11.00 i menigheten.
 
 

I tråd med menighetens visjon i strategiplanen;Vi ser en menighet hvor barn og ungdom har lyst til å være, ikke fordi de følger foreldre eller besteforeldre, men fordi de har lyst til å være der selv, har vi nå en økt satsing på søndagsskolen. Det vil være flere ledere som jobber i team for å lage en best mulig søndagsskole. Tidligere var det kanskje vanskelig å vite når det var søndagsskole, det blir jo lettere når det alltid er søndagsskole, med unntak av når det er generasjonsgudstjeneste, og de er alltid tilpasset barn. (NB! Det er noen søndager det ikke er gudstjeneste i kirken). 

Barna er med på gudstjenestens første del, og så blir de med lederne ut på søndagsskolen mens foreldrene kan sitte inne i kirkesalen og få med seg resten av gudstjenesten. Barn under 3 år må ha følge av foreldrene på søndagsskolen. På søndagsskolen er det bibelrettet undervisning, aktivitet tilknyttet dagens fortelling, sang og lek.

Plan for høsten:

25. august: søndagsskole

8. september: generasjonsgudstjeneste

22. september: søndagsskole

6. oktober: søndagsskole

20. oktober: søndagsskole

3. november: søndagsskole

17. november: generasjonsgudstjeneste

1. desember: søndagsskole

 

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone