Vil du være med i en tjenestegruppe?

Kan du tenke deg å hjelpe til med en eller flere av disse oppgavene: å være kirkevert (ønske folk velkommen), lage kirkekaffe, samle inn kollekt, telle kollekten, ta med blomster til alteret, styre powerpointen eller lese skriftlesing to-tre gudstjenester i halvåret? Vi trenger flere medlemmer i tjenestegruppene, og vi håper du kan tenke deg å bli med!
 
 

Tjenestegruppene gjør en viktig innsats i gudstjenestene. Hver gruppe hjelper til på tre gudstjenester i løpet av et halvår, og medlemmene blir fordelt på oppgaver som å være kirkevert (ønske folk velkommen), lage kirkekaffe, samle inn kollekt, telle kollekten, kjøpe inn og ta med blomster til alteret, styre powerpointen og lese skriftlesingen. 

Alle som vil kan være med i en tjenestegruppe, man trenger ikke være medlem av kirken. Det er heller ingen nedre eller øvre aldersgrense. Det eneste som kreves er at du er villig til å hjelpe litt til, og du vil ikke bli satt til å gjøre oppgaver du ikke er komfortabel med å gjøre. Noen av tjenestegruppene har et planleggingsmøte for å fordele oppgavene mens andre fordeler oppgaver over e-post eller telefon, uansett vil du ha et ord med i laget på hvilken/hvilke oppgaver du blir satt til. Høres dette ut til å være noe for deg så er det fint om du sender en e-post til ma-mei@online.no for å få vite mer.

Opprinnelig var det åtte tjenestegrupper og nå har vi bare seks, men vi har et håp om å få stablet en sjuende gruppe på beina igjen slik at vi får det til å gå rundt med tre gudstjenester i halvåret på hver gruppe. Til dette trenger vi en som er villig til å være leder for en tjenestegruppe. Det er ikke mye jobb, vi har to planleggingsmøter i løpet av et år, og så vil det bli din jobb å fordele medlemmene i gruppa på de ulike oppgavene. Om du er villig til å gjøre denne oppgaven tar du kontakt på e-postadressen nevnt over, for å få vite mer. Det gjør ingenting om du allerede er med i en tjenestegruppe, det er bare en fordel for da vet du mer om hva jobben innebærer.

Så om du ønsker å være et vanlig medlem av en tjenestegruppe, eller du kan tenke deg å bli leder, er det fint om du tar kontakt snart siden vi er i gang med planleggingen av neste halvår.

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone