Gudstjeneste og takkedag

Gudstjeneste ved pastor Tom G. Johnsen. Sang av Metone. Nattverd. Avskjed for pastor Johnsen.
Powered by Cornerstone