Søndagsskolen, våren 2020

På søndagsskolen er det formidling av en Bibelhistorie, en formingsaktivitet og lek for barn i alderen 2-10 år. Barn under 3 år må følges av en voksen.
 
 

Denne våren er det søndagsskole under gudstjenesten disse dagene:

26. januar

9. februar

23. februar

22. mars

10. mai

14. juni

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone