MENIGHETSKONFERANSEN 28. APRIL

Menighetskonferansen blir erstattet av en Pastoratkonferanse
 
 

Da vi fremdeles ikke kan samles på vanlig måte, er det bestemt av Menighetskonferansen tirsdag 28. april blir erstattet med en Pastoratkonferanse på nett. Pastoratkonferansen består av Menighetsråd, tilhørende prester og diakoner(eldste) og tilsynsprest.

På grunn av disse endringene kan de av dere som ønsker å få tilsendt rapportheftet gi en melding til denne adressen: post@fyllingsdalen.metodistkirken.no

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone