TAKKEDAG

Søndag 14. juni, takkedag og siste gudstjeneste før ferien
 
 

Sangkoret Metone synger under gudstjenesten 14. juni og pastor Tom avslutter prekenserien om Veien til livet med denne overskriften: "Underveis." Det blir desverre ingen kirkekaffe, og vi følger de vanlige reglene med håndvask og avstand. Det vil bli anledning til å gi et våroffer denne søndagen, da vårofferdagen i mars naturlig nok måtte kanselleres. Det blir ingen søndagsskole og alle som kommer blir registrert av hensyn til eventuell smittesporing.

Det er tryggt å komme til kirken, så vær hjertelig velkommen!

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone