ET MØTE MED JESUS

 
 

Søndag 9. august er det igjen gudstjenste ved pastor Tom G. Johnsen. Det blir nattverd og tema for prekenen er "Et møte med Jesus". Teksten er fra Lukas 5 om tolleren Levi som fikk et møte med Jesus. Møtet med Jesus skapte forandring og Levi som siden ble kalt Matteus, ble en av Jesu disipler.

Vær hjertelig velkommen i kirken!

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone