Loddbøker

Til medlemmer og venner av kirken
 
 

Siden vi ikke med sikkerhet vet om vi kan ha basar i kirken i år på grunn av smittevernregler, er det ekstra viktig at vi selger mange loddbøker. Vi har mange flotte gevinster og loddbøkene vil i så fall bli trukket under en kirkekaffe.

Ved å hendvende dere til Inger Nesheim kan dere få loddbøker. Telefon: 412 16 229, eller du treffer henne på en gudstjeneste. Takk!

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone