Velkommen til Gudstjeneste

Søndag 20. september er det gudstjeneste med nattverd
 
 

Pastor Tom G. Johnsen vil preke om det han har kalt "underveisprinsippet". Er vi tilstede i eget liv mens vi er underveis eller først når vi har kommet til et eller annet bestemmelsessted? Og tar vi oss tid til å stanse opp underveis for å lære? Disse og andre spørsmål vil bli gjenstand for søndagens preken som har Mark.9,33-37 som sin tekst.

Velkommen til Tilhørighet og Tilbedelse på Troens vei!

KONTONUMMER TIL KIRKEN ER 
3625 51 83391

Vår VIPPS nummer er 104891

ALLE GAVER MOTTAES MED TAKK. DERSOM DU IKKE HAR KONTANTER TIL GUDSTJENESTEN ELLER ER FORHINDRET FRA Å KOMME KAN DU GI EN GAVE TIL KIRKEN VED Å BETALE RETT TIL KONTOEN.

Du kan også gi månedlig med skattefritak. Laste ned skjemaet for dette her AVTALESKJEMA

Powered by Cornerstone